Lý do Ethereum Classic đang tăng mạnh so với top 10 cryptocurrency

Dữ liệu từ СoinCap cho thấy này có 48 giờ thành công, bao gồm người chị nổi tiếng .

Một loạt các thỏa thuận thành công đã nâng cao vị thế của ETC trong khi ETH ngày càng trở thành một cryptocurrency chủ đạo.
Tuần trước đã chứng kiến sự ra mắt của ETC trên sàn giao dịch eToro ở Anh, trong khi sàn giao dịch BTCC Trung Quốc cũng sẽ bắt đầu giao dịch ETC để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
EToro đã nỗ lực nhằm phát triển một cryptocoin khác ngoài , đưa ra một chiến dịch quảng cáo trên mạng lưới giao thông công cộng của London và mời các nhà đầu tư thành phố tìm hiểu Ethereum.
Động thái này đã được bảo hộ bởi Barry Silbert, chủ sở hữu của một quỹ tư nhân, và là người đề xướng chính của ETC.

Barry Silbert phân tán sự tập trung vào ETH

Động thái của Silbert đã thể hiện qua nhiều cách khác nhau và ETC đã đạt được mục đích. Phương tiện truyền thông xã hội đã hỗ trợ Bloomberg nghiên cứu phát triển ETC trên cổng thông tin của Bloomberg, các doanh nghiệp – các nhà đầu tư đang mong muốn đa dạng hóa đầu tư ngoài ETH.
Động thái của Bloomberg là một bước đi tiên phong, ETC trở thành cryptocurrency đầu tiên được nghiên cứu công khai trên các thiết bị đầu cuối của Bloomberg.
Trong khi đó, sự thiếu vắng trường hợp sử dụng ETC đang bắt đầu thay đổi. Trong khi ETH đạt được múc cao nhất 400 USD do kết quả từ các chương trình ICO do các công ty startup trên nền tảng Ethereum Blockchain phát triển và ETC cũng đang bước vào lĩnh vực này.
Sự phát triển ứng dụng trên nền tảng ETC

ETC được triển khai vào tháng trước khi Citizen Ticket bắt đầu sử dụng ETC như là một phần của hoạt động của Bitchain ticket ( gọi là BitTicket), nhằm mục đích ngăn chặn vi phạm bản quyền.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *